Deelnemers informatie

Op weg naar het ontzet van Leiden voor deelnemers
Zaterdag 28 september en zondag 29 september 2019

BESTE RE-ENACTORS
Het evenement komt dichterbij dus bij deze wat nuttige informatie voor jullie als deelnemers.

De vergunning verlenende overheden hebben nogal wat regels aan de vergunning verbonden dus lees een en ander vooral door; dat voorkomt discussies die afbreuk aan de gezelligheid kunnen gaan doen.
Ambtenaren van de afdeling ‘Korpscheftaken’ (Bijzondere Wetten) alsook van de Handhaving komen eigenlijk altijd standaard minimaal één keer ‘kijken’.
Dus wees daarop te allen tijde voorbereid.
Bijzondere aandacht moeten wij vragen voor de ‘avondrust’ vanaf 22:00 uur.
Komt erop neer dat we na 22:00 uur het feestgedruis op laag niveau moeten houden Voor degenen die zelf niet zo van koken houden: Middeleeuws Koken
(https://www.facebook.com/Middeleeuwskokennl-2209004392691397/ )
zal op het evenement aanwezig zijn en kan aan deelnemers als avondmaal de zeer toepasselijke hutspot met klapstuk serveren.
Eventueel ook haring met rustiek wittebrood maar daarvan zal minder voorhanden gaan zijn.
In ieder geval heeft Micha van Middeleeuws Koken wel gevraagd om van te voren te reserveren / bestellen met het oog op het doen van inkopen van ingrediënten.
Wat betreft het scenario:
Dat wordt ‘in-elkaar-geschoven’ in die zin dat wij op beide dagen het gehele verhaal zullen opvoeren omdat het publiek doorgaans maar één dag komt.
Dat betekent dus niet één gevechts-scene per dag, maar twee (!) met een pauze van enkele uren er tussen waarbij we de tijdsduur per scene wat korter houden.
Daaromheen blijft er voldoende ruimte voor demonstraties en al doende zullen we ons op beide dagen niet hoeven te vervelen.
De indeling van de groepen naar ‘Opstandelingen’ of ‘Spanjolen’ bespreken en doen we aan de hand van de aanwezige aantallen tijdens de captainsmeeting die we uiterlijk zaterdagochtend om 09:30 uur houden op de Voorburcht.

Overige info
Adres :
Teylingerlaan 15a
2215 RT Voorhout.

Op de Provinciale weg, N443, staat een wegwijzertje richting ‘Ruïne van Teylingen Op de Teylingerlaan staat een kleine wegwijzer naar Ruïne van Teylingen en Hoveniersbedrijf Rutgrink.
Op het pad gaarne stapvoets rijden.
Voorbij de kassen en het kassagebouwtje even ter rechterzijde stoppen en mede organisatie. Dan wordt je naar je plek begeleid.

Opbouwen :
Vrijdag 27 september vanaf 10:00 uur tot donker en zaterdagochtend 28 septem10:00 uur.

Parkeren :
Alle voertuigen moeten uiterlijk zaterdag om 10:00 uur van het terrein af zijn.
Auto’s en aanhangers kunnen geparkeerd worden op het rechter weiland.
Gaarne zo parkeren dat niemand geblokkeerd wordt.

Afbreken :
Afbreken van het kampement mag na sluiting van het evenement op zondagnamiddag 17:00 uur.
Auto’s mogen om 17:15 uur het terrein op, zodra het publiek weg is. Graag de auto zo neerzetten dat er geen doorgangen geblokkeerd worden.
Maak indien nodig eerst ruimte in je kampement.
Het is mogelijk om tot maandagochtend te blijven. Het terrein dient wel 12:00 uur te zijn ontruimd.

Publiekstijden :
Het evenement is voor het publiek geopend op zaterdag 28 september van 11:00 tot 17:00 uur en zondag 29 september van 11:00 tot 17:00 uur.

Vuur :
Vuren in vuurschaal/vuurbak. Vuren/kaarsen/etc. nimmer onbeheerd laten.
Goedgekeurde brandblusser: bij voorkeur 1 per groep.
Alternatief: emmer met water of zand.
Graag zodanig in het kampement opstellen dat zij in geval van nood ook vindbaar zijn voor personen die niet tot uw eigen groep behoren.
Buiten de publiekstijden moeten we de vuren laag houden. Sfeervuur.

Hout:
Stookhout is ter plaatse in voldoende mate aanwezig.
In de containers achter de strobalen in de hoek van de coniferenhaag.

Water en toiletten:
De waterkraan bevindt zich aan het kassagebouwtje op de Voorburcht.
Naast het kassagebouwtje staat de toiletwagen.
Deze wordt gedurende het weekend regelmatig gereinigd en voorzien van toiletpapier.

Afval :
Afval graag in geschikte afvalzakken in de vuilcontainers deponeren.
A.u.b. geen hete as.

Avondrust:
Op grond van de verleende vergunning wordt u verzocht om na 22:00 uur geen al te zeer uitbundig en lawaaierig feestgedruis in uw kampementen te veroorzaken,
zulks met het oog op voorkomen van overlast voor de omwonenden van Kasteel
Teylingen.

Honden :
Honden zijn van harte welkom. Dienen wel op het gehele terrein ten allen tijde aan de lijn gehouden te worden. Mochten ze ergens hun behoefte hebben gedaan, a.u.b. opruimen.

Supermarkten in de omgeving (het terrein af, rechts, ca. 600 meter)
Vomar Vordeelmarkt
Hoofdstraat 169a
2171 BB Sassenheim

Albert Heijn
Voorhavenkwartier 68
2171 HZ Sassenheim

Voor de snelle hap (ook weer rechts het terrein af)
Pronto Italia
Teylingerlaan 7
2171 CB Sassenheim
0252 – 218 053

Domino’s Pizza
Teijlingerlaan 9c
2171 CB Sassenheim
0252 – 743 111

Snackbar Parkzicht
Hoofdstraat 193a 2171 BC Sassenheim
0252 – 211 423

Op de voorburcht is voldoende ruimte voor wapen-demonstraties, exercities, sparring, oefening en enige gevechtshandelingen.

Vergunningen voor het aanwezig hebben en gebruiken van historische (replica) zwartkruitwapens / geschut met los kruit wordt door de SBKT geregeld mits tijdig alle daarvoor vereiste gegevens door de desbetreffende deelnemers zijn aangeleverd.

Er is in beginsel plaats voor zo’n 70 personen op het eigen terrein van kasteel Teylingen.

inschrijfformulier voor deelname “Op weg naar het ontzet van Leiden”.

Inschrijfformulier
Al wie mee wil doen, vragen wij om zich in te schrijven voor dit actieve evenement.

Klik op het inschrijfformulier voor deelname “Op weg naar het ontzet van Leiden”.
Graag het formulier downloaden, invullen en vervolgens mailen naar kasteel.teyling@gmail.com

Contactpersoon voor de inschrijving is Michael Drolsbach